AirPods充電盒邊緣吸附鐵屑難以清除是否是設計缺陷?

最近裡面的黑色越來越多,又特別難擦,可以說根治不了了。
史傑   (又改簡介了/資深"果農"/值乎真的用了超級貴變聲器/言行滑稽/前頭像馬雲現載灃)     202018-03-13 06:49:32
搞一塊釹磁鐵,藥到病除。
史傑     12018-03-25 06:30:25
大磁引小磁所吸
The-Artichect     12018-03-25 06:30:25

釹磁鐵磁性非常強

Chen Liu     02018-03-25 06:30:25

啥意思沒懂

史傑     02018-03-24 14:35:18
不会。
楊飛     02018-03-24 13:17:41
没关系吗?不会影响本身的磁性吗?